این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

نشانی:

شیراز - کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان - منطقه باجگاه - دانشکده کشاورزی - دبیرخانه ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

کد پستی: 65186-71441

تلفن: 07136138358

موبایل: 09037296523                        

فاکس: 07132286072

آدرس ایمیل: iaeea2016@shirazu.ac.ir

مسئول پاسخگویی: احسان معصومی