این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
صفحه اصلی > تعرفه های کنگره
.: تعرفه های کنگره

 

  

هزینه مقاله اول

150.000 تومان

هزینه مقاله دوم به بعد، به ازای هر مقاله

80.000 تومان

هزینه اسکان، به ازای هر نفر نویسنده غیرمسئول و یا همراه

50.000 تومان

 

-        نویسنده مسئول مقاله از پرداخت هزینه اسکان معاف می باشد.

-        نویسنده مسئول می تواند در صورت تمایل، برای اسکان سایر نویسندگان (غیرمسئول) مقاله نیز اقدام نماید. ثبت نام سایر نویسندگان برای اسکان نیز از طریق کنترل پنل نویسنده مسئول امکان پذیر است.   


*شایان ذکر است که این هزینه ها بعد از اعمال 40 درصد تخفیف، اعلام شده است. این تخفیف با توجه به مصوبه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی مبنی بر تخفیف 30 درصدی برای اعضای انجمن و همچنین دانشجویان
، در نظر گرفته شده است.