این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

 
 • دکتر علی اسدی

 • دکتر علیرضا پورسعید

 • دکتر شهلا چوبچیان

 • دکتر محمد چیذری

 • دکتر داود حاجی میررحیمی

 • دکتر یوسف حجازی

 • دکتر سید محمود حسینی

 • دکتر بهمن خسروی پور

 • دکتر کورش رضایی مقدم

 • دکتر روح اله رضایی

 • دکتر غلامحسین زمانی

 • دکتر حشمت اله سعدی

 • دکتر منصور شاه ولی

 • دکتر شاپور ظریفیان

 • دکتر عنایت عباسی

 • دکتر عزت اله کرمی

 • دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

 • دکتر غلامرضا مجردی
 •  
 • دکتر راضیه نامدار