این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری
.: شورای سیاست گذاری

نام

سمت

دکتر مجید ارشاد (رئیس شورا)

رئیس دانشگاه شیراز

دکتر احمد عریان

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

دکتر غلامحسین حسینی نیا

رئیس هیئت مدیره انجمن ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر علیرضا افشاریفر

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر اسکندر زند

معاون وزیر و رئیس سازمان تات

مهندس خداکرم جلالی

معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی

مهندس محمدعلی افشانی

استاندار فارس

دکتر مرتضی شهیدزاده

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی

دکتر محمدمهدی قاسمی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مهندس احمدرضا آزادی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان فارس

دکتر غلامحسین زمانی

استاد دانشگاه شیراز

دکتر داریوش حیاتی

دبیر علمی کنگره

دکتر کورش رضایی مقدم

دبیر اجرایی کنگره