این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم دکتر زهرا اطهری ( دانشگاه رازی )

سركار خانم دکتر مریم شریف زاده

سركار خانم دکتر لاله صالحی

سركار خانم دکتر لیلا صفا

سركار خانم دکتر مرضیه کشاورز

سركار خانم دکتر نگین فلاح

سركار خانم دکتر حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی ( دانشگاه کردستان )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر