این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: پرسش های متداول

ردیف پرسش
1برای ارسال مقاله، چند فایل مورد نیاز است؟
فایل راهنمای نگارش مقالات را دانلود نمائید و نکات آن را به دقت مطالعه فرمایید.

برای اصل مقاله، یک فایل فشرده لازم است که حاوی دو فرمت pdf و (doc(x می باشد.

نکته قابل ملاحظه این است که به هیچ عنوان، نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصل مقاله نباشد.

فایل مشخصات نویسندگان، باید به صورت مجزا و طبق فرمت مشخص شده، در هنگام ارسال مقاله بارگزاری شود.

ضمن اینکه نمونه این فایل، در سایت قابل دانلود است. آدرس آن در سایت به شرح زیر است:

اطلاع رسانی »»» فایل ها »»» مشخصات نویسندگان

بنابراین نویسندگان می توانند مشخصات خود را در قالب این فایل، جایگزین نمایند.
 
فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان، باید در قالب "سربرگ نگارش مقالات" باشد. آدرس آن در سایت به شرح زیر است:

اطلاع رسانی »»» فایل ها »»» سربرگ نگارش مقالات

در صورتی که فایل ارسالی، مطابق با موارد یادشده نیست، امکان ویرایش این فایل ها در سامانه کاربران، در قسمت "وضعیت مقاله" وجود دارد.